Cjenovnik

Cjenovnik Stomatološkog
centra “Dr Antonić”

Prilagođen tržišnim uslovima, uz potpunu administrativnu podršku za sve naše pacijente

DIJAGNOSTIKA

Prvi pregled doktora stomatologije

25,00

Kontrolni pregled doktora stomatologije

15,00

Prvi pregled specijaliste

30,00

Kontrolni pregled specijaliste

20,00

Analiza Rtg I Otp snimka

10,00

Ispitivanje vitaliteta

10,00

 

RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA

Kompozitni ispun

30,00 – 50,00

Amalgamski ispun

20,00 – 40,00

Glas jonomer ispun

20,00 – 30,00

Kompozitna faseta

60,00 – 80,00

 

PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Fluorizacija zuba (po vilici)

20,00

Zalivanje fisura

30,00

Uklanjanje mekih naslaga (po vilici)

10,00

Pljeskarenje (po vilici)

20,00

Uklanjanje zubnog kamenca (po vilici)

20,00

Izrada individualno-preventivnog programa

200,00

 

ENDODONCIJA

Trepanacija zuba

20,00

Aplikacija lijeka

10,00

Vitalna ekstrpacija

30,00

Mortalna ekstrpacija

30,00

Definitivno punjenje kanala korijena (po kanalu)

15,00

Revizija punjenja

30,00

Indirektno prekrivanje pulpe

20,00

Endodontski tretman zuba sa nezavršenim rastom korijena

80,00

 

PARADONTOLOGIJA

Obrada paradontalnog džepa (po zubu)

20,00

Modif. Widmanova režanj operacija (po zubu)

50,00

Specif. vođena regeneracija paradonta uz primjenu membrane (po zubu)

130,00

 

ORTODONCIJA

Funkcionalna analiza okluzije

30,00

Fiksni čuvari prostora

100,00

Uklanjanje grubih poremećaja okluzije brušenjem

30,00

Mobilni ortodontski aparat (po vilici)

300,00

Mobilni ortodontski aparat (bimaksilarni)

500,00

Fiksni ortodontski aparat sa metalnim bravicama

1200,00

Fiksni ortodontski aparat sa estetskim bravicama

1500,00

Udlaga protiv bruksizma

100,00

 

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Izbjeljivanje zuba ZOOM lampom

500,00

Izbjeljivanje avitalnih zuba

90,00

Zubni nakit (cirkon)

50,00

 

ORALNA HIRURGIJA

Vađenje mliječnog zuba

10,00

Vađenje stalnog zuba

40,00

Komplikovano vađenje

80,00

Hirurško vađenje

120,00

Hirurška ekstrakcija impaktiranih zuba

150,00

Hirurška terapija zuba u nicanju

100,00

Liječenje alveolita

10,00

Resekcija jednokorjenih zuba

150,00 – 200,00

Resekcija višekorjenih zuba

150,00 – 200,00

Uklanjanje viličnih cista

150,00

Uklanjanje mukoznih cista

100,00

Plastika oroantralne komunikacije

200,00

Hemostaza hirurškim putem

50,00

Hemostaza nakon vađenja zuba

20,00

Intraoralna incizija apscesa

50,00

Odstranjivanje epulisa

80,00

Plastika plika i frenuluma

100,00

Uklanjanje hipertrofične mukoze

100,00

Nivelacija alveolarnog grebena po kvadrantu

100,00

Uklanjanje konaca

10,00

Repozicija luksirane donje vilice

50,00

Replantacija avulziranih zuba

100,00

Fiksacija traumatskih luksiranih zuba splintom (po zubu)

20,00

Uklanjanje imobilizacione naprave

30,00

Konzervativno liječenje oboljenja TMZ

30,00

Produženje kliničke krune zuba hirurškim putem

20,00

 

IMPLANTOLOGIJA

Implanti

1400,00

Abutment

200,00

Mini implanti

600,00

 

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Totalna akrilatna proteza

350,00

Parcijalna akrilatna proteza

300,00

Ojačanje proteze

50,00

Podlaganje proteze

100,00

Reparatura proteze

50,00

Dodatak zuba u protezu

40,00

Parcijalna skeletirana proteza

500,00

Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima

700,00

Metalokeramička kruna

180,00

Puna keramička kruna

400,00

Privremena kruna

20,00

Livena nadogradnja

80,00

Fiberglas nadogradnja

70,00

Skidanje stare krune

30,00

Cementiranje stare krune

20,00

Keramičke fasete

400,00

 

Pošalji zahtjev za termin